О НАМА

Осигуравајућа компанија СОГАЗ а.д.о. Нови Сад основана је 11 јануара 2012 године и то је прво српско-руско осигуравајуће друштво у Републици Србији. Акционари осигуравајуће компаније СОГАЗ а.д.о. Нови-Сад су Осигуравајућа Група СОГАЗ (Москва) - 51% и ЈП СРБИЈАГАС - 49% основног капитала. 

Осигуравајућа компанија СОГАЗ а.д.о. Нови-Сад  оријентисана је на осигурање корпоративног сектора  и обезбеђује осигуравајућу заштиту предузећа и корпорација из различитих сфера индустрије: енергетске, машинске и других. 

Компанија је усмерена на развој тржишног имовинског осигурања, у складу са међународним нормама и стандардима.

Акционар предузећа, Осигуравајућа Група СОГАЗ (Москва) – један је од учесника руског осигуравајућег тржишта са најбржим развојем. Према резултатима 2010 године, укупан обим осигуравајућих премија које је Група остварила, износи преко 2,5 милијарде Еура, што је за 18% више него годину дана раније. У основи сигурног и стабилног развоја Групе заснована је њена висока капитализација. 

ЈП „Србијагас“ је предизеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом. Лидер на гасном тржишту Србије, данас је модерна гасна компанија чију снагу чине традиција и вишедеценијско искуство, значајни људски и материјални ресурси, знање и опредељеност да унапређује, развија и повезује гасну инфраструктуру Србије за земљама у окружењу.