Партнери

*НИС је једина компанија у Србији која се бави истраживањем и експлоатацијом нафте и гаса, као и производњом геотермалне енергије. На територији Србије НИС поседује два производна погона у градовима Панчево и Нови Сад који производе широки спектар нафтних деривата – од моторних бензина и дизел горива, преко авио горива, до машинских уља и сировина за петрохемијску индустрију. НИС има највећу мрежу бензинских станица у Србији – 417, 10 ауто пунилишта и 18 продавница боца и мрежу складишта нафте на читавој територији Србије. У складу са стратегијом развоја која препознаје неколико кључних активности: позиционирање НИС-а као значајне енергетске компаније у Србији и региону, повећање коришћења обновљивих извора енергије (сунца, ветра и геотермалне енергије), производњу енергије (когенерација гаса, као и производња електричне енергије реализацијом пројекта изградње термоелектране).
*ЈП «Србијагас» је предузеће за  транспорт, дистрибуцију, складиштење и 
трговину природним гасом. Лидер на гасном  тржишту Србије, данас је 
модерна гасна компанија чију снагу чине традиција и вишедеценијско  
искуство, значајни људски и материјални ресурси, знање и опредељеност
 да унапређује,  развија и повезује гасну инфраструктуру Србије за 
земљама у окружењу.
*Подземно складиште гаса «Банатски двор» основано је на бази истоименог истрошеног гасног налазишта и данас је један од највећих објеката складишта гаса у Југо-Источној Европи. Активне количине складиштења ПСГ износе 450 млн куб. м гаса, максимална производња - 5 млн куб. м дневно. ПСГ Банатски Двор такође има потенцијал за будуће ширење. Оно је важно како за обезбеђење енергетске безбедности Србије, тако и за испоруке руског природног гаса, укључујући и реализацију пројекта «Јужни ток». ПСГ обезбеђује допунску сигурност извозних испорука руског гаса у Мађарску, Србију, Босну и Херцеговину.
*Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса.<бр>