ПРИГОВОРИ

ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА КОРИСНИКА УСЛУГЕ
ОСИГУРАЊА

Приговор Друштву за осигурање у писменој форми можете поднети електронском поштом на адресу <а титле="" хреф="маилто:приговори@согаз.цо.рс" таргет="">приговори@согаз.цо.рс

Информацију о начину подношења приговора Друштву за осигурање можете преузети <а титле="" стyле="цолор:#002б6ф" хреф="мултимедиа/3-117бИнформација о нацину подносења приговора - СОГАЗ срб.пдф" таргет="_бланк">ОВДЕЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

За питања која се тичу обраде ваших података о личности можете нас контактирати путем:
  • телефона: +381 21 481 33 44
  • електронском поштом на адресу: <а титле="" хреф="маилто:заститаподатака@согаз.цо.рс" таргет="">заститаподатака@согаз.цо.рс 
  • поштом на адресу: СОГАЗ адо Нови Сад, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад