УСЛУГЕ

Осигурање одговорности возара у домаћем и међународном транспорту

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА
Осигурање са групише на основу типа превозног средства и релације:
  • осигурање одговорности друмског возара у домаћем транспорту,
  • осигурање одговорности друмског возара у међународном транспорту (ЦМР),
  • осигурање бродара унутрашње пловидбе у домаћем транспорту,
  • осигурање бродара унутрашње пловидбе у међународном транспорту.

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
ОСНОВНИ ПАКЕТ РИЗИКА:
  • Одговорност за накнаду штете због губитка, мањка или оштећења терета (робе),
  • трошкови евентуалног истовара, претовара или утовара на друго превозно средство, ако је првобитно превозно средство претрпело саобраћајни удес, а у циљу избегавања даљег оштећења робе (ствари) или смањења већ насталих на превезеној роби,
  • трошкови уклањања и превоза остатака уништене робе, у циљу чишћења пута по наредби надлежних органа,
  • трошкови утврђивања узрока, обима и висине штете.

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ