УСЛУГЕ

Осигурање појединачних пошиљака у домаћем транспорту

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

Осигуравају се пошиљке на вредност и у корист осигураника док се преносе или превозе на његов ризик властитим или туђим превозним средствима у123 домаћем транспорту: железницом, друмским возилима, речним-језерским бродовима, авионом, хеликоптером и поштом.

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ

Штете услед губитака или оштећења осигуране пошиљке, које настану за време осигураног путовања као непосредна последица :

Основих ризика

1. У превозу копном и ваздухом :
  • саобраћајне несреће (судар, удар, преврнуће, исклизнуће, пар у провалију, или воду и механичког оштећења превозног средства осим квара уређаја за хлађење, потонућа, насукања, пад ваздухоплова као и штете код полетања и слетања ваздухоплова)
  • елементарних непогода (олуја, удар грома, град, снежна лавина, одрон земље, прелом облака, поплава, рушење мостова и тунела)
  • пожар и експлозија
  • крађа, делимичних крађа и неиспорука целих колета, као и крађа превозног средства са пошиљком.
2. У превозу речно-језерским бродовима:

  • под палубом: судар, насукање, потонуће, пожар, експлозија, додир с водом услед пловидбене незгоде, крађа и неиспорука целих колета
  • на палуби : судар, насукање, потонуће, пожар, експлозија, отплављење, крађа и неиспорука целих колета.

Свих ризика

1. Основних ризика под тачком 1 и 2.

2. Лома оштећења и деформације осигураних ствари, расипање или цурење садржаја услед оштећења спољне транспортне амбалаже, покиснућа и додира са другим предметима.

Посебних ризика

1. Угинуће животиња (стока, рибе, перад преко 15 дана старости, пчеле, ракови, пужеви и жабе) из било ког разлога.

2. Квар и смрзавање лако покварљивих производа, свеже и прерађено воће и поврће свих врста, из било ког разлога.

Под кваром се подразумева такво оштећење једног дела или читаве пошиљке коју је овлашћени инспекцијски, односно стручни орган декларисао као неупотребљиву за људску и сточну исхрану.

Осигурање "посебних ризика" може се закључити само уз осигурање "свих ризика".

ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ