УСЛУГЕ

Осигурање од провалне крађе и разбојништва

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА
Предмет осигурања могу бити намештај, уређаји, машине и апарати, залихе робе, сировина, полупроизвода, готових производа, помоћног и потрошног материја и опреме, готов новац и друга средства плаћања у разним сместиштима, у манипулацији и за време преноса и превоза.
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
Овом полисом имовина је заштићена од извршења или покушаја извршења провалне крађе, разбојништва (одузимање употребом силе или претњом), вандализма у току извршења провалне крађе.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ