УСЛУГЕ

Комбиновано осигурање рачунара, процесора и сличних уређаја

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА
Предмет осигурања могу бити електронски рачунари и слични уређаји са опремом, помоћне машине. клима и енергетски уређаји и инсталације, процесори и сл. уређаји.
Додатно се уговорају трошкови губитака података, материјална вредност носача спољних података (нпр. магнетне траке и дискови), вредност подататка на носачима података, трошкови за најам другог рачунара.
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
Овим осигурањем пружа се осигуравајућа заштита од оштећења, уништења или нестанка осигуране ствари од пожара, удара грома, експлозије, олује, града, деловања воде и паре, пада летелице, манифестације и демонстрације, клизања тла, одроњавања земљишта, снежне лавине, лома машина, провалне крађе, разбојништва или покушаја тих радњи.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ