УСЛУГЕ

Комбиновано осигурање покретне технике

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА
Механички, хидраулични, пнеуматски, електрични, оптички, електронски, ласерски,ултразвучни, изотопски преносиви инструменти, уређаји и апарати, који се користе на терену, а служе за геолошка и хидрогеолошка истраживања, мерење, контролу, анализу, дијагностику (техничку и медицинску) и снимање и слично, а не чине саставни део, односно нису уграђени у моторно возило, пловило или летелицу којима се врши пренос ради кориштења.
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
Осигуравајућа заштита пружа се од оштећења, уништења или нестанка осигуране ствари остварењем осигураног случаја за време превоза  или преноса због удеса моторног возила, пловила или летелице, за време употребе, за време ускладиштења, од следећих опасности : пожара и удара грома, експлозије, олује, града, поплаве и бујице, изливања воде из инсталација, лома машине, крађе и разбојништва.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ