УСЛУГЕ

Усмереност пословања

Осигуравајућа компанија СОГАЗ а.д.о. Нови Сад планира своје пословање у свим сферама неживотних осигурања, а своју енергију и искуство усмерили смо на осигурање имовине које заузима централно место на укупном тржишту осигурања у складу са међународним нормама и стандардима.

Највећа пажња биће посвећена осигурању основних фондова предузећа из гасно-енергетске и нафтне области: производних капацитета, нафтних база, складишта, пратећих зграда и објеката, а такође и транспорта, специјалне технике, пошиљака, грађанске одговорности. 

Ризици предузећа гасно-енергетске области карактеришу се како вероватноћом настанка, тако и размерама свог утицаја. У случају појаве, ризик, као догађај, негативно утиче на резултат пословања предузећа, на процес испуњавања постављених циљева. Пословни процеси који су изложени високим ризицима хаварије, квара опреме и катастрофа технолошког карактера, чији је узрор комплекс разних ризика, укључујући елементарне непогоде и грешке запослених.

С тим у вези, осигурање, као начин финансирања и минимизације ризика за гасно-енергетска предузећа, веома је тражено. Зато се осигуравајући програм израђује индивидуално за сваког клијента. При томе је могуће ангажовање међународних брокера и међународних реосигуравача с високим рејтинзима компетенције.

ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ПРЕКИДА ПОСЛОВАЊА

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ