O NAMA

Osiguravajuća kompanija SOGAZ a.d.o. Novi Sad osnovana je 11 januara 2012 godine i to je prvo srpsko-rusko osiguravajuće društvo u Republici Srbiji. Akcionari osiguravajuće kompanije SOGAZ a.d.o. Novi-Sad su Osiguravajuća Grupa SOGAZ (Moskva) - 51% i JP SRBIJAGAS - 49% osnovnog kapitala. 

Osiguravajuća kompanija SOGAZ a.d.o. Novi-Sad  orijentisana je na osiguranje korporativnog sektora  i obezbeđuje osiguravajuću zaštitu preduzeća i korporacija iz različitih sfera industrije: energetske, mašinske i drugih. 

Kompanija je usmerena na razvoj tržišnog imovinskog osiguranja, u skladu sa međunarodnim normama i standardima.

Akcionar preduzeća, Osiguravajuća Grupa SOGAZ (Moskva) – jedan je od učesnika ruskog osiguravajućeg tržišta sa najbržim razvojem. Prema rezultatima 2010 godine, ukupan obim osiguravajućih premija koje je Grupa ostvarila, iznosi preko 2,5 milijarde Eura, što je za 18% više nego godinu dana ranije. U osnovi sigurnog i stabilnog razvoja Grupe zasnovana je njena visoka kapitalizacija. 

JP „Srbijagas“ je predizeće za transport, distribuciju, skladištenje i trgovinu prirodnim gasom. Lider na gasnom tržištu Srbije, danas je moderna gasna kompanija čiju snagu čine tradicija i višedecenijsko iskustvo, značajni ljudski i materijalni resursi, znanje i opredeljenost da unapređuje, razvija i povezuje gasnu infrastrukturu Srbije za zemljama u okruženju.