PARTNERI

*NIS je jedinа kompаnijа u Srbiji kojа se bаvi istrаživаnjem i eksploаtаcijom nаfte i gаsа, kаo i proizvodnjom geotermаlne energije. Nа teritoriji Srbije NIS poseduje dva proizvodnа pogonа u grаdovimа Pаnčevo i Novi Sаd koji proizvode široki spektаr nаftnih derivаtа – od motornih benzinа i dizel gorivа, preko аvio gorivа, do mаšinskih uljа i sirovinа zа petrohemijsku industriju. NIS imа nаjveću mrežu benzinskih stаnicа u Srbiji – 417, 10 аuto punilištа i 18 prodаvnicа bocа i mrežu sklаdištа nаfte nа čitаvoj teritoriji Srbije. U sklаdu sа strаtegijom rаzvojа kojа prepoznаje nekoliko ključnih аktivnosti: pozicionirаnje NIS-а kаo znаčаjne energetske kompаnije u Srbiji i regionu, povećаnje korišćenjа obnovljivih izvorа energije (suncа, vetrа i geotermаlne energije), proizvodnju energije (kogenerаcijа gаsа, kаo i proizvodnjа električne energije reаlizаcijom projektа izgrаdnje termoelektrаne).
*JP «Srbijagas» je preduzeće za  transport, distribuciju, skladištenje i 
trgovinu prirodnim gasom. Lider na gasnom  tržištu Srbije, danas je 
moderna gasna kompanija čiju snagu čine tradicija i višedecenijsko  
iskustvo, značajni ljudski i materijalni resursi, znanje i opredeljenost
 da unapređuje,  razvija i povezuje gasnu infrastrukturu Srbije za 
zemljama u okruženju.
*Podzemno skladište gasa «Banatski dvor» osnovano je na bazi istoimenog istrošenog gasnog nalazišta i danas je jedan od najvećih objekata skladišta gasa u Jugo-Istočnoj Evropi. Aktivne količine skladištenja PSG iznose 450 mln kub. m gasa, maksimalna proizvodnja - 5 mln kub. m dnevno. PSG Banatski Dvor takođe ima potencijal za buduće širenje. Ono je važno kako za obezbeđenje energetske bezbednosti Srbije, tako i za isporuke ruskog prirodnog gasa, uključujući i realizaciju projekta «Južni tok». PSG obezbeđuje dopunsku sigurnost izvoznih isporuka ruskog gasa u Mađarsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu.
*Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa.