PRIGOVORI

ZAŠTITA PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGE
OSIGURANJA

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora Društvu za osiguranje možete preuzeti OVDE

Prigovor Društvu za osiguranje u pismenoj formi možete podneti elektronskom poštom na adresu prigovori@sogaz.co.rs

Prigovor preko internet prezentacije Društva možete podneti OVDE

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Za pitanja koja se tiču obrade vaših podataka o ličnosti možete nas kontaktirati putem:
  • telefona: +381 21 481 33 44
  • elektronskom poštom na adresu: zastitapodataka@sogaz.co.rs 
  • poštom na adresu: SOGAZ ado Novi Sad, Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad