PRIGOVORI

Podnošenje prigovora

Prigovor Društvu za osiguranje u pismenoj formi možete podneti elektronskom poštom na adresu prigovori@sogaz.co.rs

Informaciju o načinu podnošenja prigovora Društvu za osiguranje možete preuzeti OVDE