NOVOSTI

22 Feb 2016 Обавештење

Овим путем обавештавамо Вас да су од 28.05.2015. године, у складу са чланом 3.  тачка 7. - Федералног закона «О измененама поглавља 4. Првог дела  Грађанског законика Руске Федерације, и о признавању стављања ван снаге посебних одредби законских аката Руске Федерације» од 05.05.2014. године N 99-ФЗ, оснивачки акти ОАО «СОГАЗ», као и његово пуно и скраћено пословно име усклађени са нормама поглавља 4. Првог дела Грађанског законика Руске Федерације (у пречишћеном тексту Федералног закона од 05.05.2014 N 99-ФЗ).

Ново пуно пословно име друштва – Акционарско друштво «Осигуравајуће друштво гасне индустрије», ново скраћено пословно име друштва - АО «СОГАЗ». 

Sva saopštenja

22 Feb 2016

Обавештење


20 Aug 2014

Изјава


Arhiva

Ovde možete pogledati nanovija saopštenja vezana za aktivnosti SOGAZ-a

Mesec Godina: