USLUGE

Osiguranje odgovornosti vozara u domaćem i međunarodnom transportu

PREDMET OSIGURANJA
Osiguranje sa grupiše na osnovu tipa prevoznog sredstva i relacije:
  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u domaćem transportu,
  • osiguranje odgovornosti drumskog vozara u međunarodnom transportu (CMR),
  • osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u domaćem transportu,
  • osiguranje brodara unutrašnje plovidbe u međunarodnom transportu.

OSIGURANI RIZICI
OSNOVNI PAKET RIZIKA:
  • Odgovornost za naknadu štete zbog gubitka, manjka ili oštećenja tereta (robe),
  • troškovi eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpelo saobraćajni udes, a u cilju izbegavanja daljeg oštećenja robe (stvari) ili smanjenja već nastalih na prevezenoj robi,
  • troškovi uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe, u cilju čišćenja puta po naredbi nadležnih organa,
  • troškovi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI