USLUGE

Osiguranje odgovornosti za štete nastale u toku prevoza opasnih materijala

Ovim osiguranjem  pruža se osiguravajuće pokriće od odgovornosti osiguranika za štete pričinjene trećim licima koje nastanu u toku transporta opasnog tereta u drumskom, železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju na unutrašnjim vodama, koje za posledicu imaju: smrt, povredu tela ili zdravlja, oštećenja stvari i imovine ili zagađenja životne sredine. Opasni teret, materije i predmeti čiji se transport obavlja pod određenim uslovima, u skladu sa Zakonom o transportu opasnog tereta ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010), i drugim zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju ovu oblast, kao i međunarodnim sporazumima potvrđenih od strane nadležnih državnih organa.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI