USLUGE

Osiguranje vrednosnih pošiljaka (valora) u prevozu

PREDMET OSIGURANJA

 • gotov novac (papirni ili kovani)
 • plemeniti metal
 • proizvodi od plemenitog metala
 • hartije od vrednosti (čekovi, menice, obveznice, lozovi, marke u opticaju..).

OSIGURANI RIZICI

Šteta koja nastane oštećenjem, uništenjem ili nestankom osiguranih vrednosti pošiljaka za vreme prevoza, usled:

 • više sile
 • elementarnih nepogoda
 • saobraćajne nezgode prevoznog sredstva
 • požara
 • eksplozije prevoznog sredstva
 • provalne krađe
 • razbojničke krađe

OSIGURANJE ROBE U PREVOZU