USLUGE

Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti

PREDMET OSIGURANJA
Osiguranje od požara i drugih opasnosti predstavlja fundamentalnu polisu kojom su osigurani građevinski objekti sa pripadajućom opremom i instalacijama, oprema - mašine i uređaji za rad, kao i zalihe.
Ako je posebno dogovoreno , predmet osiguranja mogu biti i stvari radnika, stvari trećih lica primljene na popravku ili obradu, crteži, poslovne knjige, novac, hartije od vrednosti i drugo.
OSIGURANI RIZICI
Osnovni paket rizika je požar, udar groma, eksplozije, oluje, grad (tuča), udar sopstvenog motornog vozila u osigurani objekat, manifestacije i demonstracije i pad letelice.
Osiguravajuće pokriće može se ugovoriti i za sledeće dopunske rizike.
 • poplavu, bujicu i visoku vodu
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • sleganje tla
 • snežnu lavinu
 • iscurenje tečnosti (lekaža)
 • izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
 • samozapaljenje zaliha
 • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat
 • lom izloženih predmeta i njihovih postolja
 • vandalizam
 • indirektni udar groma
 • pritisak snega i leda
 • zemljotres

OSIGURANJE IMOVINE