USLUGE

Osiguranje objekata u izgradnji (u montaži)

PREDMET OSIGURANJA
  • građevinski objekti u izgradnji, rekonstrukciji, popravci, dogradnji, nadgradnji i sl., i građevinska oprema 
  • odgovornost izvođača građevinskih radova 
  • ugovorna odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.

Ako se posebno ugovori, osiguranjem se mogu obuhvatiti: 
  • već postojeći objekti na kojima se obavljaju rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje, adaptacija i sl., 
  • pojedini građevinski i zanatski radovi koje je preuzeo izvođač radova, 
  • pomoćni građevinski materijal i alat u upotrebi, 
  • građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevinskog objekta.

OSIGURANI RIZICI
OSNOVNI PAKET RIZIKA:
  • požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, manifestacije i demonstracije, pad letelice, izliv vode, mraz, sneg i led, snežna lavina, kiša, odronjavanje i zarušavanje tla, sleganje tla, građevinska nezgoda, nespretnost, nemar ili zla namera radnika ili nekog drugog lica, provalna krađa.

DOPUNSKI RIZICI: 
  • poplava, bujica, visoka voda i podzemne vode, klizanje tla, odgovornost iz delatnosti izvođača građevinskih radova, ugovorna odgovornost izvođača građevinskih radova u garantnom roku.

OSIGURANJE IMOVINE