USLUGE

Osiguranje opšte odgovornosti

PREDMET OSIGURANJA

Osiguranjem opšte odgovornosti osigurava se zakonska građanska odgovornost vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica. 

OSIGURANI RIZICI

Pokrivena je odgovornost za štete koje nastanu iz vaših poslova i aktivnosti i/ili iz posedovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. U to spada npr. odgovornost iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja zemljišta, zgrada i prostorija koje se koriste za obavljanje delatnosti, odgovornost iz korišćenja objekata koji služe vašim radnicima i sl.
Ako se posebno ugovori, pokrivena je i odgovornost za štetu nastalu zbog krađe stvari i za čisto finansijsku štetu, dogovornost za štete usled zagađivanja tla i vode, kao i odgovornost za štete koje zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom, osim za štete usled bolesti koje postepeno nastaju i profesionalnih oboljenja.

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI