TOP MENADžMENT

Dušan Bajatović Predsednik Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođen je u Ravnom Selu kod Vrbasa 1967. godine. Diplomirani je ekonomista i inženjer elektronike. Bio je generalni sekretar Omladinskog saveza Srbije i član Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Bio je poslanik i šef odborničke grupe Socijalističke partije Srbije u Skupštini Državne zajednice Srbija i Crna Gora, zatim u Narodnoj Skupštini Republike Srbije kao i u Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Bio je potpresednik Izvršnog veća Vojvodine, član Izvršnog odbora Regionalne privredne komore Novi Sad, kao i član brojnih drugih društevnih organizacija i stručnih institucija. Oktobra 2008. godine imenovan je za generalnog direktora Javnog preduzeća “Srbijagas”. Poslanik je u Skupštini Srbije, a nalazi se na čelu Odbora za odbranu i bezbednost.

Dragiša Martinović Član Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođen je 1977. godine u Subotici. Osnovnu školu je završio u Subotici i Novom Sadu, a Gimnaziju prirodno matematičkog smera u Novom Sadu 1996. godine. Ekonomski fakultet u Novom Sadu je završio 2000. godine. U postupku je odbrane magistarskog rada na Univerzitetu u Novom Sadu. Radio je u NLB Banci, Credit Agricole Banci I OTP Banci. Bio je konsultant GTZ-a. Trenutno obavlja funkciju savetnika generalnog direktora JP Srbijagas.

Aleksej Leonenko Član Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođen je 1972. godine u Leningradu. Leningradski brodograditeljski univerzitet, smer Automatizacija tehnoloških procesa i proizvodnja, je završio 1995. godine. Finansijsku akademiju pod okriljem Vrade Ruske Federacije, smer Osiguranje,  je završio 2002. godine, a Sankt-Peterburški državni univerzitet , smer Master bizniznis administriranja, - 2006. godine. Radio je u Trion d.o.o., kao Generalni direktor Katran d.o.o., u osiguravajućem društvu Kommesk-Omir, u odeljenju za preuzimanje rizika osiguravajućeg društva Kazkomerc-Polis, kao Prvi zamenik Generalnog direktora osiguravajućeg društva Laton-Polis, kao Potpredsednik Sfinks a.d., kao Direktor Severo-Zapadnog biroa TransSib Re a.d.o. Od 2007. godine je Zamenik Predsednika Upravnog odbora SOGAZ a.d.o.

Dmitrij Talaev Član Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođen je 1973.godine u Moskvi. Završio je Moskovski državni univerzitet
Lomonosov, stečeno zvanje - master poslovnog administriranja (MBA). Bio je
zaposlen u ЗАО "КапиталЪ Медицинское страхование" kao direktor
direkcije, potom u AO SOGAZ kao direktor direkcije za preuzimanje rizika i reosiguranje,a 2013.godine izabran je za člana Izvršnog odbora AO SOGAZ.

Andrej Fedorenko Član Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođen je 1982.godine u Leningradu. Završio je Sankt-Peterburški državni univerzitet, stečeno zvanje - diplomirani ekonomista. Radio je u «АБ «РОССИЯ», kao rukovodilac uprave za izveštavanje prema MSFI, potom u АО «АБР Менеджмент», kao zamenik Generalnog direktora, a trenutno je izabran za zamenika Predsednika Izvršnog odbora u AO SOGAZ.

Valentina Rakitina Član Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođena je u Podoljsku. Završila je Savremeni fakultet za društvene nauke, smer ekonomista. Bila je zaposlena u ООО «СБ «РТ-Страхование», kao generalni direktor, potom u АО СК «Альянс» kao zamenik generalnog direktora, a trenutno obavlja funkciju Generalnog direktora u АО СК «Альянс».

Veselin Martinović Član Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođen je 1978.godine na Cetinju. Završio je Ekonomski
fakultet u Subotici-Univerzitet u Novom Sadu 2002.godine. Radio je u NLB Banci
ad Beograd, kao direktor Departmana za preuzimanje rizika. Od jula 2014. do
maja 2016.g. bio je zaposlen je u Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad kao interni
revizor, a trenutno obavlja poslove Senior Risk Officer – Market and
Operational Risk.

Prof. Dr Nenad Vunjak Član Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođen je 1951.godine u Bačkoj Topoli. Završio je
Ekonomski fakultet u Subotici 1974. godine. Magistrirao je dve godine kasnije,
a doktor ekonomskih nauka je postao 1979.g. Radi na Univerzitetu u Novom Sadu -
na Ekonomskom fakultetu u Subotici, kao redovni profesor iz Departmana za
finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju. Od 2010. do oktobra 2016. godine
je obavljao funkciiju dekana Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Anton Barišek Član Nadzornog odbora SOGAZ a.d.o. Novi Sad

Rođen
je  1978.godine u Moskvi. Završio je
Moskovski državni institut međunarodnih odnosa Ministarstva inostranih poslova
Ruske Federacije, smer finansije i kredit. Bio je zaposlen u osiguravajućem društvu OAO «Росгосстрах» na poziciji Direktora za
saradnju sa ključnim bankama I lizing kućama, potom u АО «СОГАЗ» kao Izvršni direktor za
razvoj biznisa i implementaciju biznic inovacija.